Project Strings Strings of total Words Words of total Needs editing Checks Suggestions Comments
AppInventor 18.8% 3.2% 16.1% 1.8% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0%
Language code ne
Text direction Left to right
Plural: Default plural 2 translations
Number of plurals 2
Plural type One/other (classic plural)
Plurals Singular 1
Plural 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Plural equation n != 1
When User Action Detail Object
3 months ago Susan New string to translate AppInventor/AI Blockly Messages - Nepali
3 months ago Susan Resource update AppInventor/AI Blockly Messages - Nepali
2 years ago None New string to translate AppInventor/AI Blockly Messages - Nepali
2 years ago None Resource update AppInventor/AI Blockly Messages - Nepali
2 years ago Susan Committed changes AppInventor/AI Blockly Messages - Nepali
2 years ago oseamiya Translation changed AppInventor/AI Blockly Messages - Nepali
कोड को जोडिएको ब्लक चलाउँछ र फिर्ता मान (यदि कुनै छ) लाई बेवास्ता गर्दछ। एक फिर्ता मूल्य संग एक प्रक्रिया कल गर्न को लागी उपयोगी हुन्छ तर मूल्य को आवश्यकता छैन।
2 years ago oseamiya Translation changed AppInventor/AI Blockly Messages - Nepali
कोड को जोडिएको ब्लक चलाउँछ र फिर्ता मान (यदि कुनै छ) लाई बेवास्ता गर्दछ। उपयोगी यदि एक फिर्ता मूल्य संग एक प्रक्रिया कल गर्न को लागी उपयोगी तर मूल्य को आवश्यकता छैन।
2 years ago oseamiya Translation changed AppInventor/AI Blockly Messages - Nepali
कोड को जोडिएको ब्लक चलाउँछ र फिर्ता मान (यदि कुनै ) लाई बेवास्ता गर्दछ। उपयोगी यदि एक फिर्ता मूल्य संग एक प्रक्रिया कल गर्न को लागी तर मूल्य को आवश्यकता छैन।
2 years ago oseamiya New translation AppInventor/AI Blockly Messages - Nepali
कोड को जोडिएको ब्लक चलाउँछ र फिर्ता मान (यदि कुनै ) लाई बेवास्ता गर्दछ। उपयोगी यदि एक फिर्ता मूल्य संग एक प्रक्रिया कल गर्न को लागी तर मूल्य को आवश्यकता छैन।
2 years ago oseamiya New translation AppInventor/AI Blockly Messages - Nepali
यदि परीक्षण गरीएको अवस्था सत्य हो, 'तब-फिर्ता' स्लट संग जोडिएको अभिव्यक्ति को मूल्यांकन को नतिजा फर्काउनुहोस्; अन्यथा 'अन्य-रिटर्न' स्लट संग जोडिएको अभिव्यक्ति को मूल्यांकन को परिणाम फर्काउनुहोस्; फिर्ता स्लट को एक मा अभिव्यक्ति मूल्यांकन गरिनेछ।
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year

There are no glossaries defined for this language.