Translation status

Strings11
100.0% Translate
Words125
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
AI Blockly Messages 97.7% 86.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
OdeMessages 82.5% 56.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% Translate

Translation Information

Project website http://appinventor.mit.edu
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license Apache License 2.0
Repository https://github.com/SusanRatiLane/appinventor-translations.git
Repository branch master d0e3bfcd, 4 days ago
Repository containing Weblate translations https://weblate.appinventor.mit.edu/git/appinventor/noprojectdialog/
Filemaskappinventor/appengine/src/com/google/appinventor/client/explorer/dialogs/NoProjectDialogBoxNoProjectDialogBoxUiBinderImplGenMessages_*.properties
Monolingual base language fileappinventor/appengine/src/com/google/appinventor/client/explorer/dialogs/NoProjectDialogBoxNoProjectDialogBoxUiBinderImplGenMessages_en.properties
Translation file appinventor/appengine/src/com/google/appinventor/client/explorer/dialogs/NoProjectDialogBoxNoProjectDialogBoxUiBinderImplGenMessages_ca.properties
When User Action Detail Object
3 days ago None Committed changes AppInventor/NoProjectDialog - Catalan
4 days ago jdellund New translation AppInventor/NoProjectDialog - Catalan
Translate App
4 days ago jdellund New translation AppInventor/NoProjectDialog - Catalan
Tradueix de l'anglès al castellà (i a altres llengües també!) Et proposem crear una app que pugui ajudar a la població immigrant a parlar en anglès. Idea basada en el relat YR Media {0}Com és ser traductor{1}.
4 days ago jdellund New translation AppInventor/NoProjectDialog - Catalan
Text a veu és sorprenentment divertit. Comprova-ho mitjançant aquesta app d''iniciació que parla.
4 days ago jdellund New translation AppInventor/NoProjectDialog - Catalan
HelloPurr és una aplicació senzilla que es pot construir en poc temps. Situa un botó que mostra la foto d''un gat i després programa el botó de forma que quan s''hi fa clic emeti el so "meow".
4 days ago jdellund Translation changed AppInventor/NoProjectDialog - Catalan
AnarVes al tutorial
4 days ago jdellund Translation changed AppInventor/NoProjectDialog - Catalan
Iniciar un nouCrea un projecte nou
4 days ago jdellund Translation changed AppInventor/NoProjectDialog - Catalan
Començar amb alguns tutorials
2 weeks ago None Committed changes AppInventor/NoProjectDialog - Catalan
2 weeks ago jdellund New translation AppInventor/NoProjectDialog - Catalan
Benvingut/da a
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 11 125
Translated 100.0% 11 125
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Nov. 25, 2021, 9:28 a.m.
Last author Jaume Dellunde

Activity in last 30 days

Activity in last year