Translation status

Strings11
100.0% Translate
Words125
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
AI Blockly Messages 98.2% 99.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
OdeMessages 99.9% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% Translate

Translation Information

Project website http://appinventor.mit.edu
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license Apache License 2.0
Repository https://github.com/SusanRatiLane/appinventor-translations.git
Repository branch master ea50003c, 3 days ago
Repository containing Weblate translations https://weblate.appinventor.mit.edu/git/appinventor/noprojectdialog/
Filemaskappinventor/appengine/src/com/google/appinventor/client/explorer/dialogs/NoProjectDialogBoxNoProjectDialogBoxUiBinderImplGenMessages_*.properties
Monolingual base language fileappinventor/appengine/src/com/google/appinventor/client/explorer/dialogs/NoProjectDialogBoxNoProjectDialogBoxUiBinderImplGenMessages_en.properties
Translation file appinventor/appengine/src/com/google/appinventor/client/explorer/dialogs/NoProjectDialogBoxNoProjectDialogBoxUiBinderImplGenMessages_ca.properties
When User Action Detail Object
2 years ago None Committed changes AppInventor/NoProjectDialog - Catalan
2 years ago Jaume_Dellunde Translation changed AppInventor/NoProjectDialog - Catalan
Benvingut/da a
2 years ago Jaume_Dellunde Translation changed AppInventor/NoProjectDialog - Catalan
Tradueix de l''anglès al castellà (i a altres llengües també!) Et proposem crear una app que pugui ajudar a la població immigrant a parlar en anglès. Idea basada en el relat YR Media {0}Com és ser traductor{1}.
2 years ago Jaume_Dellunde Translation changed AppInventor/NoProjectDialog - Catalan
HelloPurr és una aplicació senzilla que es pot construir en poc temps. Situa un botó que mostra la foto d''un gat i després programa el botó de forma que quan s''hi fa clic emeti el so "meow".
2 years ago None Committed changes AppInventor/NoProjectDialog - Catalan
2 years ago Jaume_Dellunde Translation changed AppInventor/NoProjectDialog - Catalan
Tancar
2 years ago None Committed changes AppInventor/NoProjectDialog - Catalan
2 years ago Jaume_Dellunde New translation AppInventor/NoProjectDialog - Catalan
Translate App
2 years ago Jaume_Dellunde New translation AppInventor/NoProjectDialog - Catalan
Tradueix de l'anglès al castellà (i a altres llengües també!) Et proposem crear una app que pugui ajudar a la població immigrant a parlar en anglès. Idea basada en el relat YR Media {0}Com és ser traductor{1}.
2 years ago Jaume_Dellunde New translation AppInventor/NoProjectDialog - Catalan
Text a veu és sorprenentment divertit. Comprova-ho mitjançant aquesta app d''iniciació que parla.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 11 125
Translated 100.0% 11 125
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Dec. 4, 2021, 2:24 p.m.
Last author Jaume Dellunde

Activity in last 30 days

Activity in last year