Translation status

Strings3433
99.9% Translate
Words34053
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
AI Blockly Messages 98.2% 99.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
NoProjectDialog 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website http://appinventor.mit.edu
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license Apache License 2.0
Repository https://github.com/SusanRatiLane/appinventor-translations.git
Repository branch master dcb48d11, 5 months ago
Repository containing Weblate translations https://weblate.appinventor.mit.edu/git/appinventor/odemessages/
Filemaskappinventor/appengine/src/com/google/appinventor/client/OdeMessages_*.properties
Monolingual base language fileappinventor/appengine/src/com/google/appinventor/client/OdeMessages_en.properties
Translation file appinventor/appengine/src/com/google/appinventor/client/OdeMessages_ca.properties
When User Action Detail Object
a year ago None Committed changes AppInventor/OdeMessages - Catalan
a year ago Jaume_Dellunde Translation changed AppInventor/OdeMessages - Catalan
no _gestionat
a year ago Jaume_Dellunde Translation changed AppInventor/OdeMessages - Catalan
Administradorció del compte
a year ago Jaume_Dellunde Translation changed AppInventor/OdeMessages - Catalan
nom del _permís
a year ago Jaume_Dellunde Translation changed AppInventor/OdeMessages - Catalan
número d''error
a year ago None Committed changes AppInventor/OdeMessages - Catalan
a year ago Jaume_Dellunde Search and replace AppInventor/OdeMessages - Catalan
La propietat Arrossegable s''ustilitza per permetre a l''usuari arrossegar el Rectangle mantenint-lo premut i arrossegant-lo a una altra ubicació.
a year ago Jaume_Dellunde Search and replace AppInventor/OdeMessages - Catalan
Un component que pot iniciar una activitat amb la funció <code>Inicia activitat</code>. <p>En particular, es poden iniciar altres apps fetes amb App Inventor. Per fer-ho, primer cal esbrinar la <em>classe</em> de l''altra aplicació descarregant el fitxer de projecte i ustilitzant un explorador de fitxers que pugui descomprimir fitxers zip. Dins del fitxer comprimit hi ha un fitxer anomenat "youngandroidproject/project.properties". La primera línia del fitxer comença amb "main=" i, a continuació, el nom de la classe; per exemple, <code>main=com.gmail.Bitdiddle.Ben.HelloPurr.Screen1</code>. (La primera part indica que va ser creada per Ben.Bitdiddle).
a year ago Jaume_Dellunde Search and replace AppInventor/OdeMessages - Catalan
Component no visible per emmagatzemar i recuperar fitxers. Utilitza aquest component per escriure o llegir els fitxers del dispositiu. El comportament predeterminat és escriure els fitxers a la carpeta exclusiva de l''app. El Companion és un cas especial que pot escriure en una carpeta pública per a la depuració. Fes clic a Més informació per saber com aquest component ustilitza rutes i àmbits per gestionar l''accés als fitxers.
a year ago Jaume_Dellunde Search and replace AppInventor/OdeMessages - Catalan
L''adreça d''e-mail del compte de servei quan s''ustilitza l''autenticació mitjançant compte de servei.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 3433 34053
Translated 99.9% 3432 34053
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Dec. 16, 2021, 2:50 p.m.
Last author Jaume Dellunde

Activity in last 30 days

Activity in last year