Translation status

Strings3433
82.5% Translate
Words34053
56.1%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
AI Blockly Messages 97.7% 86.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
NoProjectDialog 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website http://appinventor.mit.edu
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license Apache License 2.0
Repository https://github.com/SusanRatiLane/appinventor-translations.git
Repository branch master 04e7489f, 2 days ago
Repository containing Weblate translations https://weblate.appinventor.mit.edu/git/appinventor/odemessages/
Filemaskappinventor/appengine/src/com/google/appinventor/client/OdeMessages_*.properties
Monolingual base language fileappinventor/appengine/src/com/google/appinventor/client/OdeMessages_en.properties
Translation file appinventor/appengine/src/com/google/appinventor/client/OdeMessages_ca.properties
When User Action Detail Object
2 hours ago None Committed changes AppInventor/OdeMessages - Catalan
14 hours ago jdellund New translation AppInventor/OdeMessages - Catalan
Usa aquest component per traduir paraules i frases entre diferents idiomes. Aquest component necessita accés a Internet, perquè ha de sol·licitar traduccions al servei Yandex.Translate. Indica els idiomes origen i objectiu en la forma origen-objectiu mitjançant els codis de dues lletres dels idiomes. Així, "en-es" tradueix de l''anglès al castellà, mentre que "es-ru" tradueix del castellà al rus. Si no s''indica l''idioma origen el servei intenta identificar-lo. Així, si s''indica només "es" el servei intentarà detectar l''idioma origen i el traduirà al castellà.<p /> Aquest component funciona gràcies al servei de traducció Yandex. Consulta http://api.yandex.com/translate/ per a més informació, incloent la llista d''idiomes disponibles i el significat dels codis d''idioma i d''estat. <p />Nota: la traducció es fa de forma asíncrona en segon pla. Quan la traducció es completa es genera l''esdeveniment "Traducció rebuda".
14 hours ago jdellund New translation AppInventor/OdeMessages - Catalan
Component no visible que proporciona funcions per a peticions HTTP GET, POST, PUT i DELETE.
14 hours ago jdellund New translation AppInventor/OdeMessages - Catalan
Un component multimèdia capaç de reproduir vídeos. Quan l'aplicació s''executa, el Reproductor de vídeo es mostra com un rectangle en la pantalla. Si l''usuari toca el rectangle, es mostren controls de reproducció/pausa, salt endavant i salt enrere en el vídeo. La reproducció també es pot controlar cridant a les funcions <code>Inicia</code>, <code>Pausa</code> i <code>Cerca</code>. <p>Els fitxers de vídeo han de tenir el format 3GPP (.3gp) o MPEG-4 (.mp4). Per a més detalls sobre legals formats, consulta <a href="http://developer.android.com/guide/appendix/media-formats.html" target="_blank">Formats multimèdia compatibles amb Android</a>.</p><p>App Inventor per a Android només permet els fitxers de vídeo més petits que 1 MB i es limita la mida total d''una aplicació a 5 MB, dels quals no tots estan disponibles per a fitxers multimèdia. Si els fitxers multimèdia són massa grans es poden generar error en l''empaquetat o instal·lant l''aplicació. En aquest cas s''ha de reduir el nombre de fitxers multimèdia o les seves mides. La majoria de programes d''edició de vídeo poden ajudar a disminuir la mida dels vídeos escurçant-ne la durada o recodificant-los en un format més compacte.</p><p>També pots assignar com a origen una URL que apunti a un vídeo en streaming, però l''URL ha de portar al fitxer de vídeo directament, no a un programa que reprodueixi el vídeo.</p>
15 hours ago jdellund New translation AppInventor/OdeMessages - Catalan
<p>Un component de disposició on situar components que s''han de mostrar un sota l''altre (el primer component es situa a dalt de tot, el segon a sota, etc.). Per situar components que s''han de mostrar d''esquerra a dreta, usa una <code>Disposició horitzontal</code>.</p><p>Aquesta versió incorpora desplaçament.</p>
15 hours ago jdellund Translation changed AppInventor/OdeMessages - Catalan
<p>Un elemcomponent de formatdisposició on situar components que s''han de mostrar en una taula.</p>
15 hours ago jdellund New translation AppInventor/OdeMessages - Catalan
<p>Un component de disposició on situar components que s''han de mostrar un sota l''altre (el primer component es situa a dalt de tot, el segon a sota, etc.). Per situar components que s''han de mostrar d''esquerra a dreta, usa una <code>Disposició horitzontal</code>.</p>
15 hours ago jdellund New translation AppInventor/OdeMessages - Catalan
Component no visible que es comunica amb un servei web per emmagatzemar i recuperar informació.
15 hours ago jdellund New translation AppInventor/OdeMessages - Catalan
El component Text a veu parla un text. Pots assignar el to i el ritme de la parla. <p>També pots assignar l''idioma mitjançant un codi d''idioma. Això canvia la pronunciació de les paraules, no l''idioma realment parlat. Per exemple, assignar el francès i parlar un text en anglès sonarà com algú que parla en anglès (en) amb accent francès.</p> <p>També pots indicar un país mitjançant un codi de país. Això pot afectar a la pronunciació. Per exemple, l''anglès britànic (GBR) sonarà diferent a l''anglès dels Estats units (EUA). No tots els codis de país afecten a un idioma determinat.</p> <p>Els idiomes i països disponibles depenen del dispositiu, i es poden obtenir amb les propietats Idiomes disponibles i Països disponibles.</p>
15 hours ago jdellund New translation AppInventor/OdeMessages - Catalan
<p>Un element de format on situar components que s''han de mostrar en una taula.</p>
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 3433 34053
Translated 82.5% 2831 19097
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Nov. 28, 2021, 10:29 p.m.
Last author Jaume Dellunde

Activity in last 30 days

Activity in last year