Translation Information

Project website http://appinventor.mit.edu
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license Apache License 2.0
Repository https://github.com/SusanRatiLane/appinventor-translations.git
Repository branch master e29f1904, 3 days ago
Repository containing Weblate translations https://weblate.appinventor.mit.edu/git/appinventor/odemessages/
Filemaskappinventor/appengine/src/com/google/appinventor/client/OdeMessages_*.properties
Monolingual base language fileappinventor/appengine/src/com/google/appinventor/client/OdeMessages_en.properties
Translation file appinventor/appengine/src/com/google/appinventor/client/OdeMessages_lt.properties
When User Action Detail Object
a year ago Susan New string to translate AppInventor/OdeMessages - Lithuanian
a year ago Susan Resource update AppInventor/OdeMessages - Lithuanian
2 years ago Susan New string to translate AppInventor/OdeMessages - Lithuanian
2 years ago Susan Resource update AppInventor/OdeMessages - Lithuanian
2 years ago Susan New string to translate AppInventor/OdeMessages - Lithuanian
2 years ago Susan Resource update AppInventor/OdeMessages - Lithuanian
2 years ago None Committed changes AppInventor/OdeMessages - Lithuanian
2 years ago Gabriel Translation changed AppInventor/OdeMessages - Lithuanian
<p>Komponentas, kuris iškviečia metodą <code>IšsiųstiPranešimą</code>, ir tekstinį pranešimą, nurodytą <code>Pranešimas</code> savybėse, siunčia telefonu numeriu, kuris nurodytas <code>TelefonoNumeris</code> savybėse. property.</p> <p>Jeigu savybės <code>GavimasĮgalintas</code> yra nustatytos į 1 pranešimą, tai pranešimas <b>nebus</b> gaunamas. Jeigu <code>GavimasĮgalintas</code> yra nustatytas į 2 pranešimus, tai pranešimas bus priimtas tik tada, kai programa bus paleista. Jeigu <code>GavimasĮgalintas</code> yra nustatytas į 3 pranešimus, pranešimai bus priimti, kai programa veiks <b>ir</b> kai programa neveikia, pranešimai bus eilėje ir naudotojui bus rodomas pranešimas. </p> <p>Kai gaunamas pranešimas, rodomas įvykis <code>PranešimoGavimas</code> ir rodomas siuntėjo numeris bei pranešimas. </p> <p> Programėlė, kurioje yra šis komponentas, gaus pranešimus net tada, kai ji yra fone (pvz., kai nematoma ekrane) ir net jei programa neveikia, kol ji įdiegta telefone. Jei telefonas gauna tekstinį pranešimą, kai programėlė nėra pirmame plane, telefonas pranešimo juostoje parodys pranešimą. Pasirinkus pranešimą, bus paleidžiama programėlė. Kaip programėlių kūrėjas, tikriausiai norite suteikti naudotojams galimybę valdyti <code>GavimasĮgalintas</code>, kad jie galėtų ignoruoti tekstinius pranešimus. </p> <p>IJei „Įgalintas„GoogleVoice““ savybės nustatytos į „Taip“, pranešimus galima siųsti per belaidį tinklą pasinaudojus „Google Voice“. Ši parinktis reikalauja, kad naudotojas turėtų „Google Voice“ paskyrą ir būtų įdiegta programėlė „Google Voice“. </p> <p>Nurodyti numerį (pvz., 370-xxx-xxxxx) ir nustatyti <code>TelefonoNumeris</code> savybes į Teksto eilutė su nurodytais skaitmenimis (pvz., 370xxxxxxxx). Gali būti įtraukti brūkšneliai ir skliausteliai (pvz., (370)-xxx-xxxxx). </p> <p>Kitas būdas, kaip programėlėjeai nurodyti telefono numerį, būtų įtraukti komponentą <code>TelefonoNumerioParinkiklis</code> komponentą, kuris leidžia naudvartotojams pasirinkti telefono numerius iš telefonų adresatųų, kurie saugomi telefono kontaktuose.</p>
2 years ago Gabriel Translation changed AppInventor/OdeMessages - Lithuanian
<p>>„Spruklys“, kurį galima dėti ant <code>„PaveiksloSritis“</code>. J, kur jis gali reaguoti į prisilietimus bei tempimus. S, bei sąveikauja su kitais sprukliais (<code>„Rutulys“</code>s ir kiti <code>„PaveiksloSpruklys“ </code>s) bei juda pagal „PaveiksloSritis“ savybių reikšmes. Jo išvaizda yra jo nurodyta <code>„Paveikslas“</code> savybėse (nebent jo <code>„Matomumas“</code> savybė yra <code>„Ne“</code>).</p> <p>Norint turėti <code>„PaveiksloSpruklys“ </code> perkėlimą 10 taškų į kairę kas 1000 milisekundžių (viena sekundė),turite nustatyti <code>„Greitis“ </code> savybes į 10 [taškų], <code>„Intervalas“ </code> savybes į 1000 [milisekundžių], <code>„Kryptis“</code> savybes į 180 [laipsnių], <code>„Įgalinta“ </code> savybes į <code>„Taip“</code>. Spruklys, kuris nustatomas <code>„Sukiojimai“ </code> savybėse, ir yra <code>„Taip“</code> pasuks paveikslą kaip spruklio kryptis pakeitimą<code>„Kryptis“</code> pakeitimą. Tikrinant, ar nėra susidūrimų su sukamu sprukliu, šiuo metu tikrinama spruklio padėtis be rotacijos, kad susidūrimų tikrinimas būtų netikslus sukamiems aukštiems siauriems ar trumpiems platiems sprukliams. Bet kuri iš spruklio savybių gali būti pakeista bet kuriuo metu programos valdyme.</p>
2 years ago Gabriel Translation changed AppInventor/OdeMessages - Lithuanian
<p>Komponentas, kuris iškviečia metodą <code>IšsiųstiPranešimą</code> ir tekstinį pranešimą, nurodytą <code>Pranešimas</code> savybėse, siunčia telefonu numeriu, kuris nurodytas <code>TelefonoNumeris</code> savybėse. </p><p>Jeigu savybės <code>GavimasĮgalintas</code> yra nustatytos į 1 pranešimą, tai pranešimas <b>nebus</b> gaunamas. Jeigu <code>GavimasĮgalintas</code> yra nustatytas į 2 pranešimus, tai pranešimas bus priimtas tik tada, kai programa bus paleista. Jeigu <code>GavimasĮgalintas</code> yra nustatytas į 3 pranešimus, pranešimai bus priimti, kai programa veiks <b>ir</b> kai programa neveikia, pranešimai bus eilėje ir naudotojui bus rodomas pranešimas.</p><p>Kai gaunamas pranešimas, rodomas įvykis <code>PranešimoGavimas</code> ir rodomas siuntėjo numeris bei pranešimas. </p><p>Programėlė, kurioje yra šis komponentas, gaus pranešimus net tada, kai ji yra fone (pvz., kai nematoma ekrane) ir net jei programa neveikia, kol ji įdiegta telefone. Jei telefonas gauna tekstinį pranešimą, kai programėlė nėra pirmame plane, telefonas pranešimo juostoje parodys pranešimą. Pasirinkus pranešimą, bus paleidžiama programėlė. Kaip programėlių kūrėjas, tikriausiai norite suteikti naudotojams galimybę valdyti <code>GavimasĮgalintas</code>, kad jie galėtų ignoruoti tekstinius pranešimus. </p><p>Jei „Įgalintas„GoogleVoice““ savybės nustatytos į „Taip“, pranešimus galima siųsti per belaidį tinklą pasinaudojus „Google Voice“. Ši parinktis reikalauja, kad naudotojas turėtų „Google Voice“ paskyrą ir būtų įdiegta programėlė „Google Voice“. </p> <p>Nurodyti numerį (pvz., 370-xxx-xxxxx) ir nustatyti <code>TelefonoNumeris</code> savybes į Teksto eilutė su nurodytais skaitmenimis (pvz., 370xxxxxxxx). Gali būti įtraukti brūkšneliai ir skliausteliai (pvz., (370)-xxx-xxxxx). </p> <p>Kitas būdas, kaip programėlėje nurodyti telefono numerį, būtų įtraukti komponentą <code>TelefonoNumerioParinkiklis</code>, kuri leidžia naudotojams pasirinkti telefono numerius iš telefonų adresatų.</p>
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 3433 34053
Translated 49.7% 1705 9467
Needs editing 4.1% 142
Failing check 18.7% 642

Last activity

Last change March 4, 2021, 8:11 a.m.
Last author Gabrielė

Activity in last 30 days

Activity in last year