Translation Information

Project website http://appinventor.mit.edu
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license Apache License 2.0
Repository https://github.com/SusanRatiLane/appinventor-translations.git
Repository branch master 4b88cdbc, 2 days ago
Repository containing Weblate translations https://weblate.appinventor.mit.edu/git/appinventor/odemessages/
Filemaskappinventor/appengine/src/com/google/appinventor/client/OdeMessages_*.properties
Monolingual base language fileappinventor/appengine/src/com/google/appinventor/client/OdeMessages_en.properties
Translation file appinventor/appengine/src/com/google/appinventor/client/OdeMessages_pl.properties
When User Action Detail Object
3 weeks ago None Committed changes AppInventor/OdeMessages - Polish
3 weeks ago patryk84a Translation changed AppInventor/OdeMessages - Polish
To zdarzenie jest wywoływane, gdy wiadomości żądane przez RequestFriendTimelineza pośrednictwem <code>ŻądajOśCzasuPrzyjaciela</code> zostały pobrane. Parametr <code>cCzasu</code> i właściwość OśCzasu<code>OśCzasu</code> będą zawierałyć listę list, gdzie każda podlista podrzędna zawiera aktualizację statusu formularza (nazwaie użytkownika)
3 weeks ago patryk84a Translation changed AppInventor/OdeMessages - Polish
To zdarzenie jest wywoływane, gdy wszyscy obserwatorzy zalogowanego użytkownika żądanego przez pobrano wszystkich obserwujących zalogowanego użytkownika żądanych za pośrednictwem <code>ŻądajObserwujących zostali pobrani</code>. Listę obserwatorówujących można następnie znaleźć w parametrze obserwujący<code>obserwujący</code> lub we właściwości Obserwujący<code>Obserwujący</code>.
3 weeks ago patryk84a Translation changed AppInventor/OdeMessages - Polish
To zdarzenie jest wywoływane, gdy pobrane zostały ostatnie wiadomości żądane przez <code>ŻądajBezpośredniechWiadomości</code>. Listę wiadomości można znaleźć w parametrze wiadomości lub we właściwości Wiadomości<code>wiadomości</code> lub we właściwości <code>Wiadomości</code>.
3 weeks ago patryk84a New contributor AppInventor/OdeMessages - Polish
a month ago Susan New string to translate AppInventor/OdeMessages - Polish
a month ago Susan Resource update AppInventor/OdeMessages - Polish
4 months ago Susan New string to translate AppInventor/OdeMessages - Polish
4 months ago Susan Resource update AppInventor/OdeMessages - Polish
2 years ago Susan New string to translate AppInventor/OdeMessages - Polish
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 3972 39700
Translated 50.9% 2022 16940
Needs editing 3.3% 133
Failing check 6.4% 255

Last activity

Last change March 30, 2024, 11:19 p.m.
Last author Patryk Fraczek

Activity in last 30 days

Activity in last year