Translation Information

Project website http://appinventor.mit.edu
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license Apache License 2.0
Repository https://github.com/SusanRatiLane/appinventor-translations.git
Repository branch master e29f1904, 3 days ago
Repository containing Weblate translations https://weblate.appinventor.mit.edu/git/appinventor/odemessages/
Filemaskappinventor/appengine/src/com/google/appinventor/client/OdeMessages_*.properties
Monolingual base language fileappinventor/appengine/src/com/google/appinventor/client/OdeMessages_en.properties
Translation file appinventor/appengine/src/com/google/appinventor/client/OdeMessages_pl.properties
When User Action Detail Object
a year ago Susan New string to translate AppInventor/OdeMessages - Polish
a year ago Susan Resource update AppInventor/OdeMessages - Polish
2 years ago Susan New string to translate AppInventor/OdeMessages - Polish
2 years ago Susan Resource update AppInventor/OdeMessages - Polish
2 years ago Susan New string to translate AppInventor/OdeMessages - Polish
2 years ago Susan Resource update AppInventor/OdeMessages - Polish
2 years ago None Suggestion added AppInventor/OdeMessages - Polish
Czas kilka dni po podanym argumencie.
3 years ago None Committed changes AppInventor/OdeMessages - Polish
3 years ago szymon_kluzek Suggestion removed AppInventor/OdeMessages - Polish
Komponent multimedialny, który odtwarza dźwięk i kontroluje wibracje telefonu. Nazwa pola multimedialnego jest określona we właściwości <code>Źródło</code>, którą można ustawić w Projektancie lub Edytorze Blokowym. Czas trwania wibracji jest określony w edytorze bloków w milisekundach (tysięczne części sekundy). <p>W przypadku obsługiwanych formatów audio zobacz <a href = "http://developer.android.com/guide/appendix/media-formats.html "target =" _ blank "> Formaty multimediów obsługiwane przez Android </a>. </p><p> Ten komponent jest najlepszy dla długich plików dźwiękowych, takich jak utwory, podczas gdy komponent <code>dźwięk</code> jest bardziej wydajny w przypadku krótkich plików, takich jak efekty dźwiękowe</p>
3 years ago szymon_kluzek Translation changed AppInventor/OdeMessages - Polish
AfterActivityPoAktywności
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 3433 34053
Translated 59.3% 2036 17509
Needs editing 3.6% 123
Failing check 7.6% 260

Last activity

Last change July 31, 2020, 7:59 p.m.
Last author Szymon Kluzek

Activity in last 30 days

Activity in last year